تبلیغات
*دلـــــــــتنگ*
تاریخ : جمعه 5 دی 1393 | | نویسنده : دلتنگﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ:

ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ...

ﺩﺭﺳـﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ:

ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ...

ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧــــﻮ،

ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد...
برچسب ها: اس دلتنگی، اس جدایی، اس دوری، متن غمگین، متن دلشکستگی،

تاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | | نویسنده : دلتنگ

.ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـــﺮ ...

 ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ


ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕــــﺮ ...

و ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ !

برچسب ها: متن دلتنگی، متن تنهایی، متن دوری، متن فاصله، متن جدایی،

تاریخ : جمعه 30 آبان 1393 | | نویسنده : دلتنگایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد …

فـقــط مـــی خـــوابـــــم

کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم!

برچسب ها: متن عاشقانه، متن دلتنگی، متن تنهایی، متن خیانت، اس جدایی،

تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1393 | | نویسنده : دلتنگ


زخــــم ها بهـانه انـد !

مــــن …
خــودم درد می کنـــم...برچسب ها: متن دلتنگی، متن خیانت، متن جدایی، متن دوری، اس فاصله، اس عاشقانه،

تاریخ : دوشنبه 12 آبان 1393 | | نویسنده : دلتنگمن تمام نشانه های حیات را دارم


اما قلبــم...

مثل ِ حوض کوچکی که ماهی اش را

گربه برده است . . .

ایستــــاده...


برچسب ها: اس دلتنگی، متن جدایی، متن دلشکستگی، اس فاصله، اس خیانت، اس تنهایی،

تاریخ : جمعه 25 مهر 1393 | | نویسنده : دلتنگ
هیـــچکس بعد از هیـــچکس نمــــرده....


ولـــی....


خیلی ها بعد خیلی ها دیگه زندگی نکردن...برچسب ها: متن تنهایی، متن جدایی، متن فاصله، متن عاشقانه،

تاریخ : پنجشنبه 15 خرداد 1393 | | نویسنده : دلتنگ


روزهــا بی تـو می گـذرنــد
...


 و شب ها با تـو نمی گـذرنــد...


تمـام درد مـن ایـن اســت !برچسب ها: متن عاشقانه، متن جدایی، درد دوری، اس تنهایی، متن دلتنگی، اس نامردی،

تاریخ : جمعه 2 خرداد 1393 | | نویسنده : دلتنگعشــق کوتـاه اسـت...

 و فـرامـوشـی چــــــــــقدر طــــــــــــولانی ؟!!!
برچسب ها: اس تنهایی، اس جدایی، اس فراموشی، اس خیانت، اس عاشقانه، اس دوری،

تاریخ : شنبه 23 فروردین 1393 | | نویسنده : دلتنگ
میتــــوانم فــراموشــت کنـــم...

 فــقط با خــود سـخت می جنـــگم...

کـه دیـگر بـه یــاد نیــارمـت !


برچسب ها: متن دلتنگی، متن تنهایی، متن عاشقانه، متن خیانت و نامردی، متن جدایی، متن دوری و فاصله،

تاریخ : شنبه 9 فروردین 1393 | | نویسنده : دلتنگخـوشحــــا لـم
...

که ساعت هــا را جلـو کشیــده اند!

حـالا یک سـاعت کمــتر از همیشــه نیســتی...برچسب ها: اس عاشقانه، متن تبریک عید، تبریک نوروز، اس تنهایی، اس خیانت، اس جدایی،

تاریخ : پنجشنبه 7 فروردین 1393 | | نویسنده : دلتنگ
تکان می دهد خانه را سالی که می آید …

سرگرمیِ خوبی ست :

تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم

و آغاز می شود سال تنهایی ...


برچسب ها: متن عاشقانه، متن تنهایی، اس تبریک عید، اس تنهایی، اس تبریک نوروز، اس جدایی و دوری،

تاریخ : پنجشنبه 22 اسفند 1392 | | نویسنده : دلتنگ


چشــــم هایـم را می بنــدم

گــوش هایــم را می گیــرم

زبـانـــم را گـاز می گیـــرم

وقتی حـریف افکــارم نمی شـــوم

چه درد ناک است فهمیـــدن...برچسب ها: متن عاشقانه، متن دلتنگی، اس تنهایی، اس نامردی، اس خیانت، اس جدایی،

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1392 | | نویسنده : دلتنگ


قصه ی من و تو

قصه ی آسمان و زمین اســـــت...

هیچ وقـــــت به هم نمـــی رسیم

مگر قیامــــتی به پا شود…برچسب ها: اس نامردی، اس خیانت، اس دلتنگی، اس جدایی، اس فاصله،

تاریخ : پنجشنبه 19 دی 1392 | | نویسنده : دلتنگ
هیچ گـاه فکــر نمی کـردم فاصـله بینمــان آنقــدر زیـاد شـود کـه...

 تـو بی خـــیـال زنـدگی کنــی ...

و مــن با خیــالـت ،

بـی خیــال زندگــی شــوم !!!برچسب ها: متن عاشقانه، متن دلتنگی، متن تنهایی، متن خیانت، متن نامردی،

تاریخ : شنبه 30 آذر 1392 | | نویسنده : دلتنگ

دوباره داغ دل مـــرا تــازه میـکند!

شب یــــــــــلدایی کـه نیستی…

می بینی،یـــک دقیقه چه بــر ســر مردم آورده،

مــن چــه مـیـکـشم از هــزاران هــزار دقـیـقـه نبودنت!

بـی تـفـاوتـی نیـسـت،

حسـی بــه هـیـچ شـب یــلـدایی نـدارم دیــگـر…برچسب ها: متن نامردی، متن شب یلدا، اس دلتنگی، اس خیانت، اس شب یلدا، اس تنهایی،

تعداد کل صفحات : 15 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

پیچک