تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - ♥.♥می نویسم بدون تــــــو♥.♥


می نویسم بدون تـــــــــو....


مینویسم بدون تو...
بدون حضور تو
...
با دلی تنها

با هزار آه

با نگاهی بغض آلود به این فاصله

به این شب ها به این کاغذ های باطله

کاغذ هایی برای کشیدن لطافت نگات

برای بیان مخمل رنگ چشماتبدون تو

این واژه دلتنگی چه معنای دلگیری دارد

چه وسعتی...چه رنگ شبگیری دارد


بدون تو

سوگی دارد فضای اتاقم

و از با تو بودن خیال میبافم

اشک تمدید می شود در نگاهم


بدون تو آه بدون تو
...
حسرت چه جولانی میدهد برای لحظه دیدار

جسمم چگونه میجوشد  در این سوی دیوار

مثل یک بیمار

گذر کند این زمان طعنه تلخی است انگار


بدون تو  قصه نیست

حال امشب و هر شب من استبدون تو

لحظه های با تو بدون مثل نام قشنگ تو

پرستو وار از خاطره آرامشم کوچ میکند


بدون تو آه که زمان با من انگار گل یا پوچ میکند

بدون تو حال من اما
...
پشت یک واژه آه

من تا همیشه تنها

ساده و کودکانه گریه میکنمپیچک