تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - اشک نمی ریزم...
تاریخ : پنجشنبه 16 آذر 1391 | | نویسنده : دلتنگ
تمام تنم می سوزد از زخم هایی که خورده ام


دردِ یک اتفاق که شاید با اتقا قِ تـو،

دردش متفاوت باشد ویرانم می کند؛

من از دست رفته ام ، شکسته ام،
می فهمی ؟

به انتهایِ بودنم رسیده ام ؛

اما اشک نمی ریزم...

پنهان شده ام پشتِ لبخنـدی که درد می کند...برچسب ها: متن عاشقانه، متن جدایی، اس نبودنت، اس دلتنگی، اس خیانت، اس فاصله،

پیچک