تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - بــاز هــم ،عشـق...
تاریخ : دوشنبه 4 دی 1391 | | نویسنده : دلتنگمهربانتـــر از مــن دیــدی نشـــانم بـــده ،

کســی که بــارهـا بســوزانیــش و بــاز هــم بـا عشـق نگاهــت کنــد...


.
برچسب ها: متن عاشقانه، متن دلتنگی، اس جدایی، اس خیانت، اس نامردی،

پیچک