تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - بــی حوصــــله
تاریخ : دوشنبه 11 دی 1391 | | نویسنده : دلتنگ
میان آمـــدن و رفتـــن مانـــده ام
...

بـی تــو، نه پـــای رفتنـــی اسـت و نــه

حوصــله ای بــرای مــانــدن . . .برچسب ها: متن عاشقانه، اس تنهایی، اس دوری، اس فاصله، اس نبودنت،

پیچک