تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - ویران شده‌ ام!
تاریخ : جمعه 15 دی 1391 | | نویسنده : دلتنگ
اگــر “او” بــرای “تــو” ســاختــه شـــده!

مـــن” بـــرای “تـــو” ویـــران شـــده‌ ام!برچسب ها: متن دلتنگی، متن تنهایی، متن خیانت، اس جدایی،

پیچک