تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - قربـــانی” غـــرور ”
تاریخ : شنبه 30 دی 1391 | | نویسنده : دلتنگ

دختـــرک رفت ولــی زیـر لب این را میگفت :

” او یقینــا پی معشــوق خودش می آیــد “

پســرک ماند ولــی روی لــبش زمـزمـه بود :

” مطمئنــا که پشیمــان شــده برمیـــگردد “


عشـــق قربـــانی مظلـــوم ” غـــرور ” اســـت هــنوز . . .برچسب ها: متن دلتنگی، متن دلشكستگی، متن جدایی، متن خیانت، متن فاصله و دوری،

پیچک