تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - مـن بـازی را خـوب نـمـی دانـم . . .
تاریخ : چهارشنبه 11 بهمن 1391 | | نویسنده : دلتنگقـبـول نیــسـت . . .

ایـن بـار تـو چـشـم بـگـذار،

مــن فـرامـوشـت مـی کنـم . . .

فـقـط تـا صـد بـشـمـار . . .

آهــسـته آهــسـته . . .

راسـتـی . . .!

مـن بـازی را خـوب نـمـی دانـم . . .

خودم را باید پنهان کنم یا گذشته را؟

تـو را فـرامـوش کـنـم یـا خـاطـره را . . .؟!

.

.

.

خسته شدم!

ایـن بـازی کـی تـمـام مـی شـود . . .؟!برچسب ها: متن خیانت، متن نامردی، اس خیانت، اس تنهایی، اس جدایی، اس نامردی،

پیچک