تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - مــن همـــانم !...
تاریخ : سه شنبه 22 اسفند 1391 | | نویسنده : دلتنگ


تـــو مقصــری اگـــر مــن دیگـــر ” مــن ســابق ” نیستـــم !

مــن را به مــن نبــودن محکـــوم نکــن !

مــن همـــانم که درگیــر عشقــش بــودی !

یادت نمـــی آید ؟!

مــن همـــانم !

حتــی اگــر ایــن روز ها هـــر دویمـــان بــوی بــی تفـــاوتـی بدهیــم !برچسب ها: متن دلتنگی، متن خیانت و نامردی، اس جدایی و دوری، اس تنهایی، اس عاشقانه،

پیچک