تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - حکم دل...
تاریخ : پنجشنبه 24 اسفند 1391 | | نویسنده : دلتنگ

دَم از بازی حکم میزنی!

دَم از حکم دل میزنی!

پس به زبان “قمار” برایت میگویم!

قمار زندگی را به کسی باختم که “تک” “دل” را با “خشت” برید!

باخت ِ زیبایی بود!

یاد گرفتم به دل ، “دل” نبندم!

یاد گرفتم از روی “دل” حکم نکنم!

دل را باید بُــر زد جایش سنگ ریخت که با خشت تک بــُری نکنند!برچسب ها: اس عاشقانه، اس دلتنگی، اس نامردی، اس خیانت، اس فاصله و دوری، اس دلشكستگی،

پیچک