تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - چقـــدر جایـــت خالیســت....
تاریخ : چهارشنبه 30 اسفند 1391 | | نویسنده : دلتنگ
ســـال تحــویـل شـــد...

 و مـــن تمـــام دلتنگـــی هایم را به جای تـــو در آغـــوش می كشـــم

چقـــدر جایـــت میــان بازوانـــم خالیســت....
برچسب ها: اس تبریك سال نو، متن تبریك سال نو، متن عاشقانه، اس نامردی، اس خیانت،

پیچک