تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - تـــولدت بـــدون مـــن مبـــارک...
تاریخ : سه شنبه 20 فروردین 1392 | | نویسنده : دلتنگ
من همین امـــروز بود که رفتم …

رفتم و روی همان نیمکت نشستم …

گل سپیـــدی روی آن گذاشتم و مثل همیشه زیر لب گفتم :

هرجا که هستی تولدت مبارک !
چیـــزیم نیست ، خوبــــم !

فقـــط تـــو را نـــــــــــــدارم …

برچسب ها: متن خیانت، متن نامردی، تبریك تولد، تبریك طعنه دار تولد، اس تنهایی،

پیچک