تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - این همه حســـــرت …
تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392 | | نویسنده : دلتنگ
می گویند که ساکتـــم !

حــکایتمــــان را بــرای هرکه بگویــم باورش نمی شود که ...

آن همه عشـــق ...

 آن همه نیـــاز ...

 آن همه امیـــد...

ولی این همه حســـــرت …برچسب ها: متن عاشقانه، اس دلتنگی، اس خیانت، اس نامردی، اس تیكه دار، اس سنگین،

پیچک