تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - غریبــه های لعنتـــی...
تاریخ : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 | | نویسنده : دلتنگگــاهی شهــری را...

آرام دلـــی را...

رابطـــه ای را…

گــاهی همــه چیـــز را…

به هــم می ریزنــد...

این “غریبــه ” های لعنتـــی...
برچسب ها: اس عاشقانه، اس نامردی، اس خیانت، اس تیكه دار، اس بی وفایی،

پیچک