تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - خیالَت راحَت !
تاریخ : یکشنبه 5 خرداد 1392 | | نویسنده : دلتنگ
قول داده اَم…

گاهـــی...

هَر اَز گاهـــی...

فانـــوس یادَت را...

میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم...

خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛

هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره

میان این کوچـه های تاریك پَرسـه میزَنـَم

اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد…

خیالَت راحَت !برچسب ها: اس خیانت، اس نامردی، متن تیكه دار، اس مفهومی، متن جدایی،

پیچک