تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - روزهــــای ِتكــراری
تاریخ : سه شنبه 14 خرداد 1392 | | نویسنده : دلتنگ
بیهوده ورق می خورنــــــــد تقویـــــــــم هــــای ِ جهــــــــــان ؛روزهــــای ِ من ، همه یک روزند …


شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود …
برچسب ها: متن عاشقانه، متن جدایی و فاصله، متن خیانت، جدایی، متن نامردی،

پیچک