تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - شکستـــم...
تاریخ : پنجشنبه 10 مرداد 1392 | | نویسنده : دلتنگ به جـــای ساعت 

نــوار سیـــاهی

   به مچ دســـتم  بستـــم....

   زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد...

   و

          مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت
              و            

هـر چـه مـربـوط بـه آن اسـت
  

      شکستـــم......برچسب ها: متن عاشقانه، متن دلتنگی، متن تنهایی، اس جدایی، اس خیانت و نامردی، اس فاصله و دوری،

پیچک