تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - مـن و بـاران
تاریخ : پنجشنبه 30 آبان 1392 | | نویسنده : دلتنگبــازهــم خـاطـراتـم زنـده شــد...

“مــن و تــو بـه یـاد بـاران یـا شـاید بـه یـاد تـو ،" مـن و بـاران"

فـرقـی نمـی کنـد...

چـه در کنـارم باشـی چـه در کنـارش باشـی

زیـر بـاران یـاد تـو مـرا خیـس میـکنـد !
برچسب ها: اس عاشقانه، اس بارانی، اس دلتنگی، اس جدایی، اس خیانت، اس نامردی، هوای بارانی،

پیچک