تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - قلبــم...ایستــــاده...
تاریخ : دوشنبه 12 آبان 1393 | | نویسنده : دلتنگمن تمام نشانه های حیات را دارم


اما قلبــم...

مثل ِ حوض کوچکی که ماهی اش را

گربه برده است . . .

ایستــــاده...


برچسب ها: اس دلتنگی، متن جدایی، متن دلشکستگی، اس فاصله، اس خیانت، اس تنهایی،

پیچک