تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - دردزخـــم ها...
تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1393 | | نویسنده : دلتنگ


زخــــم ها بهـانه انـد !

مــــن …
خــودم درد می کنـــم...برچسب ها: متن دلتنگی، متن خیانت، متن جدایی، متن دوری، اس فاصله، اس عاشقانه،

پیچک